Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Decret 41/2011, de 29 d'abril, regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives.

 

Decret 41-2011.pdf Decret 41-2011.pdf

 

 

Consell de Mallorca:

En el BOIB núm. 171, de 12 de desembre de 2013, es va publicar l'Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, mitjançant el qual s'aprova definitivament el Reglament regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives, en l'àmbit de l'illa de Mallorca.

 

Clicau aqui: Informació sobre convocatòries al Consell de Mallorca

 

Per més informació sobre la convocatòria d'exàmens 2014 per acreditacions professionals del personal d'admissió i control d'ambient intern en activitats d'espectacles públics i recreatives, clicau aqui: http://www.conselldemallorca.net/?id_section=12889

 

Consell de Menorca:

En el BOIB núm. 8, de 19 de gener de 2012, es va publicar l'Aprovació inicial del reglament del Consell Insular de Menorca sobre el programa, els continguts i les condicions del curs bàsic de personal d'admissió i control d'ambient intern de les activitats d'espectacles públics i recreatives i característiques de la targeta.

 

 

Consell d'Eivissa:

En el BOIB núm. 158, de 20 d'octubre de 2011, es va publicar l'Aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa reguladora dels serveis d'admissió i control d'ambient intern de les activitats d'espectacles públics i recreatives del Consell Insular d'Eivissa. En el BOIB núm. 160, de 25 d'octubre de 2011, es va publicar l'Aprovació inicial de les bases específiques de la convocatòria a les proves pera a l'obtenció de les acreditacions professionals del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears.