Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

El Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 ha modificat el règim jurídic de les activitats permanents regulades a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, simplificant de forma important la intervenció administrativa en aquest àmbit i reforçant el paper d’inspecció i control de les administracions competents.

Aquí podeu trobar un resum complet amb les principals novetats, exemples gràfics de la nova regulació, i els nous models de documents (en versió provisional): Resum DL 8_2020_Activitats.pdfResum DL 8_2020_Activitats.pdf


EXEMPLES GRÀFICS

 1. Tràmits a dur a terme per obrir una nova activitat que no precisa d’obres o només s’han de fer obres
  d’escassa entitat constructiva i econòmica: 1 rev tramite con obras de escasa entidad CAT - R.pdf1 rev tramite con obras de escasa entidad CAT - R.pdf
 2. Tràmits a dur a terme per obrir una nova activitat que precisa de fer obres prèvies subjectes a
  llicència urbanística: 2 rev tramite con licencia urbanistica CAT - R.pdf2 rev tramite con licencia urbanistica CAT - R.pdf
 3. Tràmits a dur a terme per obrir una nova activitat que precisa de fer obres que es poden acollir al
  règim transitori de declaració responsable segons el Decret Llei 8/2020: 3 rev tramite con DR segun nuevo decreto ley CAT - R.pdf3 rev tramite con DR segun nuevo decreto ley CAT - R.pdf
 4. Tràmits a dur a terme per obrir una nova activitat que precisa de fer obres prèvies subjectes a
  comunicació prèvia d’acord a la normativa urbanística: 4 rev tramite con CP y Direccion Facultativa CAT - R.pdf4 rev tramite con CP y Direccion Facultativa CAT - R.pdf
 5. Tràmits a dur a terme per obrir una nova activitat que no precisa d’obres ni de noves instal·lacions: 5 rev tramite actividad sin modificar obra ni instalación CAT - R.pdf5 rev tramite actividad sin modificar obra ni instalación CAT - R.pdf