Torna

Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears

Resolució de la consellera d'Administracions Públiques per la qual s'acorda aprovar els models oficials de documents que es preveuen en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 99 de 22 de juliol de 2014).

 

Resolució.pdfResolució.pdf