Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Llei 6/2019, de 16 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

Llei 6-2019 català.pdfLlei 6-2019 català.pdf

Entrarà en vigor el 16 d'abril de 2019

En tenir un text consolidat (no oficial) per facilitar als interessats es disposarà l'enllaç corresponent