Torna

Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears

Aquí teniu un enllaç al full de reclamacions, tal i com especifica la Disposició Addicional Quarta de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears i que les persones titulars d'activitats estan obligades a tenir a disposició del públic i del servei d'inspecció.

 PDF Full de reclamació