Torna

ELECCIONS SINDICALS 2018

CANDIDATURES DEFINITIVES - Eleccions Sindicals 2018

desc_A_boto.png Mallorca

desc_A_boto.png Menorca

desc_A_boto.png Eivissa i Formentera

- Data i horari de les votacions
Les eleccions sindicals són dia 4 de desembre de 2018.
Les votacions tendran lloc entre les 13.00 i les 18.00 hores. Les activitats lectives s'interrompran a les 13.00 hores i es reprendran a partir de les 18.00 hores.

-Resolució de dia 13 de novembre de 2018 per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d'elegir les juntes de personal docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa-Formentera. PDF

Actualitzat 15/11/2018