Torna

PROFESSORS ESPECIALISTES


desc_convoca3.jpg

- Resolució de 29 d'octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- [14/11/2019] Resolució de 14 de novembre de 2019 per la qual es fan públiques les llistes provisionals de les persones admeses i excloses de l'especialitat de Cantaor/a i de Màquines, serveis i producció. PDF

- [19/11/2019] Resolució de 19 de novembre de 2019 per la qual es fan públiques les llistes definitives de les persones admeses i excloses de l'especialitat de Cantaor/a i de Màquines, serveis i producció.PDF

- [16/01/2020] Resolució de 16 de gener de 2020 per la qual es fan públiques les llistes provisionals de les persones admeses i excloses de les especialitats de Cor, Alemany, Xinès, Francès, Equips electrònics, Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids, Instal·lacions electrotècniques i Manteniment de vehicles. PDF


desc_convoca2.jpg

- Resolució de 14 d'octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- [06/11/2019] Resolució de 6 de novembre de 2019 per la qual es fa pública la llista provisional de les persones admeses i excloses. PDF

- [12/11/2019] Resolució de 12 de novembre de 2019 per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses. PDF

- [19/11/2019] Resolució de 19 de novembre de 2019 per la qual es modifica la Resolució de 12 de novembre de 2019 per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses. PDF


desc_convoca1.jpg

- Resolució de 29 d'agost de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- Resolució de 5 de setembre de 2019 per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de 29 d'agost de 2019.PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text

- [29/10/2019] Resolució de 29 d'octubre de 2019 per la qual es modifica la resolució de 22 d'octubre de 2019 per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos de Sistemes i aplicacions informàtiques i d'Alemany. PDF

- [31/10/2019] Resolució de 31 d'octubre de 2019 per la qual es es fan públiques les llistes definitives de les persones admeses i excloses de l'especialitat Màquines, Serveis i ProduccióPDF