Torna

PROFESSORS ESPECIALISTES


desc_convoca4.jpg

- Resolució de 11 de març de 2020 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF


desc_convoca3.jpg

- Resolució de 29 d'octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text


desc_convoca2.jpg

- Resolució de 14 d'octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text


desc_convoca1.jpg

- Resolució de 29 d'agost de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes per al curs 2019-2020. PDF

- Resolució de 5 de setembre de 2019 per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de 29 d'agost de 2019.PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text

- [29/01/2020] Resolució de 29 de gener de 2020 per la qual es fan públiques les llistes provisionals de les persones admeses i excloses de les especialitats de Cant, Fonaments de composició, Tècniques de patronatge i confecció, Producció en arts gràfiques i Disseny gràfic assistit per ordinador. PDF

- [04/02/2020] Resolució de 4 de febrer de 2020 per la qual es fan públiques les llistes definitives de les persones admeses i excloses de les especialitats de Cant, Fonaments de composició, Tècniques de patronatge i confecció, Producció en arts gràfiques i Disseny gràfic assistit per ordinador. PDF