Torna

PROFESSORS ESPECIALISTES


desc_espec5.jpg

- Resolució de 8 d'abril de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics  per al curs 2018-2019. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- [13/05/2019] Resolució de 13 de maig de 2019 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'admesos i exclosos de professors especialistes de les especialitats d'Emergències i protecció civil i Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles. PDF

- [02/05/2019] Resolució de 2 de maig de 2019 per la qual es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos de professors especialistes de les especialitats d'Emergències i protecció civil i Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles. PDF


desc_convoca04.jpg

- Resolució de 11 de març de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics  per al curs 2018-2019. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text

- [08/04/2019] Resolució de 8 d'abril de 2019 per la qual es modifica la Resolució de 2 d'abril de 2019 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'admesos i exclosos de les especialitats d'Equips electrònics, Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids, Instal·lacions electrotècniques, Sistemes i aplicacions informàtiques, Alemany i Italià. PDF


desc_convoca3.jpg

- Resolució de 3 de desembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat per al curs 2018-2019. PDF

- Annex 4 PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de textdesc_convoca2.jpg

- Resolució de 18 de setembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019. PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de textdesc_convoca1.jpg

- Resolució de 4 de juliol de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019. PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text