PROFESSORS ESPECIALISTES

 

desc_convoca3.jpg

- Resolució de 3 de desembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat per al curs 2018-2019. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possesió PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text

- [22/02/2019] Resolució de 22 de febrer de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 31 de gener de 2019, per la qual es fan fúbliques les llistes definitives d'admesos i exclosos (Sistemes i aplicacions informàtiques i Instal·lacions electrotècniques). PDFdesc_convoca2.jpg

- Resolució de 18 de setembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019. PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de textdesc_convoca1.jpg

- Resolució de 4 de juliol de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019. PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text