Torna

PROFESSORS ESPECIALISTES

Novetat 15/10/2020:

- Resolució de 15 d'octubre de 2020, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de les persones admeses, ordenades per puntuació, i de les excloses, amb indicació de la causa d'exclusió per a cobrir places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de la primera convocatòria del curs 2019-2020 per a l'especialitat: Emergències i Protecció Civil. PDF


(08/10/2020)

Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d’octubre de 2020, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de les persones admeses, ordenades per puntuació, i de les excloses, amb indicació de la causa d'exclusió per a cobrir places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de la primera convocatòria del curs 2019-2020 per a l'especialitat: Emergències i Protecció Civil. PDF