Torna

Adjudicació de destinacions provisionals curs 2017-2018

26/juliol

Resolució de dia 26 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques PDF

26/juliol

Llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques PDF


24/juliol

Termini per reclamacions: S'obre un termini d'un dia hàbil, comptadors des de l'endemà del dia en què es faci pública la llista provisional, perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


24/juliol

Resolució de dia 24 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

  • Llista provisional d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF

21/juliol

- Llista actualitzada de vacants de primària (per centres) PDF
- Llista actualitzada de vacants de primària (per funcions) PDF
- Llista actualitzada de vacants de secundària (per centres) PDF
- Llista actualitzada de vacants de secundària (per funcions)  PDF


20/juliol

AVÍS: El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 23 de juliol a les 00:00 fins al 24 de juliol a les 12:00.


14/juliol

Resolució de 14 de juliol de 2017 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF

- Lloc de treball suprimit PDF

- Desplaçats per manca d'horari PDF

- En expectativa de destinació definitiva PDF

- Reingressats PDF

- Destinació en comissió de serveis PDF


12/juliol

S'obre un termini d'un dia hàbil perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


11/juliol

Resolució de 11 de juliol de 2017 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF

- Lloc de treball suprimit PDF

- Desplaçats per manca d'horari PDF

- En expectativa de destinació definitiva  PDF

- Reingressats PDF

- Destinació en comissió de serveis PDF


06/juliol

i

07/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari.

>>>>> Accés al Tràmit


05/juliol

- Llista de funcionaris de primària sense destinació definitiva, desplaçats per manca d'horari, titulars d'un lloc de treball suprimit i reingressats. PDF

- Llista de funcionaris de secundària sense destinació definitiva, desplaçats per manca d'horari, titulars d'un lloc de treball suprimit i reingressats. PDF


03/juliol

Resolució de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva. PDF