Volem REBre el que toca

Detall Notícies

El Govern recull del Cercle d’Economia de Mallorca la demanda de consens intel·ligent entre forces polítiques de cara al procés negociador amb l’Estat per al nou Règim Especial de les Illes Balears.

Els consellers Catalina Cladera i Marc Pons, i els directors generals Joan Carrió i Xavier Ramis han abordat els principals aspectes de la proposta de mesures per a un nou REIB, davant els membres de junta del Cercel d’Econimia de Mallorca

03/08/2017

Els membres de junta del Cercle d’Economia de Mallorca han conegut de primera ma la situació i les gestions realitzades de cara a l’inici de la negociació per a l’aprovació d’un nou Règim Especial de les Illes Balears. En aquest aspecte la consellera Cladera s’ha referit a “la finestra oberta que tenim en aquests moments per aconseguir un nou REIB, i que hem d’aprofitar”, en relació als contactes bilaterals mantinguts entre el Govern de les Illes Balears i el Govern central, amb l’entrevista entre la presidenta Armengol i la vicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría, i el recent encontre la setmana passada entre la mateixa Catalina Cladera i Joan Carrió amb el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha demanat els membres del Cercle que “s’impliquin en l’àmbit de les seves possibilitats en la feina que tots hem de fer per aconseguir millores pel nou REIB”. En aquest sentit, el màxim responsable del Cercle, Andreu Rotger s’ha referit a la necessitat de mantenir el màxim consens possible entre partits polítics de cara a oferir una imatge d’unitat davant la societat de les Illes.

De la seva banda, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons ha detallat algunes de les mesures compensatòries més importants en matèria de transports de persones, mercaderies i residus que conté el projecte de nou REIB. Per a Pons “tenim unes empreses que es poden comparar amb les millors dels seus sectors, però no hem de consentir que hagin de competir en desigualtat de condicions”, en referència precisament als costos suplementaris que les firmes insulars han d’afrontar en referència a altres marques amb seu social al continent o a l’arxipèlag canari. “Les empreses de Balears només poden competir amb qualitat amb les de la resta del món, per que és impossible que ho puguin fer per preu”, ha afirmat Pons, referint-se a les condicions actuals de desigualtat per mor de la insularitat.

La consellera Cladera també s’ha referit a les mesures fiscals destinades a les empreses previstes en el nou REIB, com la reserva per a inversions i a la mesura general de rebaixa dels tipus de l’Impost sobre el Valor Afegit, tant per empreses com per a persones físiques. “Sabem que aquesta mesura s’ha aplicat a territoris ultraperifèrics europeus, però hi ha precedents de rebaixes de certs productes a Còrsega, per un acord a què han arribat amb l’Estat francès; en aquest aspecte també tenim camí per l’acord”.De la seva banda, el director general de Pressupostos i Finançament, Joan Carrió, ha defensat les mesures sectorials, destinades al manteniment de les condicions òptimes de mercat dins del sector energètic, el de les telecomunicacions, i les mesures sectorials per a les iniciatives del sector primari, o les indústries de caire tradicional de les Illes, amb especial cura pels incentius per la internacionalització.

El Cercle d’Economia ha mostrat un paper actiu durant tot el procés de redacció de la proposta de nou REIB. A més ha estructurat la Plataforma per la millora del finançament de les Illes Balears, a través d’un manifest que han subscrit més de 70 entitats, associacions i partits polítics de les Illes. En el decurs de la reunió també el Cercle ha posat damunt de la taula algunes de les mesures proposades per a la seva inclusió dins del document base per la negociació del nou REIB, com és el cas de la posada en marxa del “Point merge system” dins de l’espai aeri de Balears, per a permetre un acostament i aterratge de les aeronaus molt més racional i econòmic. Un fet que va lligat a l’augment de la capacitat de gestió dels aeroports en clau insular, com ha quedat reflectit en el document del nou REIB.

La trobada amb el Cercle d’Economia de Mallorca ha servit per allargar la sèrie de reunions sectorials i territorials que s’han dut a terme d’ençà el passat 19 de juny, en què es va presentar la versió inicial del document de negociació del nou REIB. Un document que s’ha enriquit amb noves aportacions realitzades des dels partits polítics, des de les associacions empresarials, econòmiques, socials i sindicals, i també des de les mateixes administracions que han estat copartíceps dels actes.

Informació Addicional