Volem REBre el que toca

Detall Notícies

Balears aconsegueix el compromís del ministre Montoro per consensuar un projecte de nou Règim Especial de les Illes Balears a finals d’enguany.

La proposta es definirà en base les mesures per al nou REIB que la consellera Cladera ha presentat avui en la reunió, que ha partit de l'acord unànime de la societat civil i de tots els partits polítics de Balears.

27/07/2017

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera i el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, han acordat un full de ruta per a l'aprovació d'un nou Règim Especial de Balears, que passa per tenir un acord bilateral sobre les propostes de compensació de la insularitat presentades avui pel Govern, abans d'aquest proper mes de desembre, perquè sigui visada per la Comissió Mixta bilateral per a temes d'Economia i Hisenda.

“El ministre Montoro coneix perfectament la situació de infrafinançament de Balears, i els costos que ciutadans, empreses i administracions hem de suportar per mor de la insularitat”, ha dit la consellera Cladera, minuts després d'acabar una reunió de dues hores de durada, i en la qual han pres part el director general de Pressupostos i Finançament, Joan Carrió, i el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Mesa.

Cladera ha destacat la força amb la qual el Govern planteja ara la reforma del REIB: “comptem amb el suport d'1.100.000 veus, tenim el consens de tota la societat de Balears i dels partits polítics” ha afirmat com a argument de pes per a la negociació que s'obre. “El ministre Montoro analitzarà ara el document que els hem lliurat avui, i per a setembre hem fixat una nova trobada bilateral per seguir avançant”, ha desgranat Cladera. L'objectiu comú del Govern i del Ministeri d'Hisenda es fixa ara a pactar un acord de reforma que “es pugui tancar en la Comissió Mixta que celebrarem al desembre”.

No obstant això Cladera ha volgut remarcar que “no renunciarem a tenir un nou REIB complet”, en referència a les propostes que s'han inclòs en el document base de negociació que s'ha lliurat al Ministre d'Hisenda. “És irrenunciable que Balears pugui tenir un règim fiscal diferenciat com el de Canàries, i que es doti un Fons d'Insularitat per poder abordar inversions necessàries per Balears”, ha alertat la titular d'Hisenda de Balears.

Durant la reunió Cladera ha presentat al ministre d'Hisenda un document amb la proposta de mesures a incloure en una nova Llei de Règim Especial de les Illes Balears que substitueixi a l'actual, aprovada en 1998. Una proposta de mesures correctores dels desequilibris detectats conseqüència de la insularitat que ha de servir de base per tornar a convocar al Grup de treball per a un nou REIB, entre l'Administració General de l'Estat i el Govern dels Illes Balears (GOIB), que porta sense reunir-se des de juny de 2016.

A més, en l'ordre del dia de la reunió també ha figurat la petició de dur a terme el compromís adquirit amb el Protocol d'Intencions de 3 de desembre de 2015 en matèria de carreteres, pel qual la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de rebre 240 milions d'euros com data límit l'any 2018.En aquest aspecte als pressupostos Generals de l'Estat 2017, actualment en vigor, només s'han consignat 15 milions d'euros en aquesta partida, per la qual cosa s'ha insistit en la necessitat d'activar les quantitats pendents, 225 milions d'euros, en els propers PGE de 2018 i 2019, a través d'un nou acord per establir, mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració, un nou calendari de pagament.

Finalment, el Govern ha plantejat davant el ministre Montoro la necessitat de poder acordar el mecanisme de reintegrament i reinversió dels recursos destinats a convenis d'inversions estatutàries, tal com es desprenia del compromís plasmat en el Protocol de 2015 per a l'impuls d'actuacions inversores. La proposta del Govern inclou un detall dels projectes que haurien de ser objecte de reinversió, per atreure de nou els 26,2 milions d'euros que Balears ha hagut de començar a reintegrar a l'Estat, de manera forçosa, per quantitats reclamades en convenis estatutaris d'inversió no executats fins avui.

Cladera creu “imprescindible” la resolució de l'abonament de les quantitats pendents sobre el Conveni de Carreteres, i la tornada de les inversions estatutàries no executades que Madrid ha obligat a retornar.

Informació Addicional