Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

05/11/2021

Projecte d'Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears

Direcció General de Comerç


FITXA: Projecte d'Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears


Objecte:

Aquesta ordre ha d’aprovar un nou Repertori d’Oficis Artesans per a la comunitat autònoma de les Illes Balears que substitueixi el que recull l’Ordre de la conselleria de Comerç i Indústria de dia 9 de desembre de 1985, tot això d’acord amb l’establert a l’article 2 de la Llei 4/1985, de 3 de maig, d’Ordenació de l’Artesania (BOCAIB núm. 14, de 20 de maig).

 

Amb aquesta proposta normativa, conscients de la importància del Repertori per a l’ordenació del sector artesà i la potenciació posterior d’aquest, es pretén aprovar un nou Repertori d’Oficis de les Illes Balear, actualitzat i adaptat a la situació actual del sector, que ha de substituir un repertori que va ser aprovat fa més de 35 anys.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Comerç

 

Data d'inici de la tramitació04/11/2021

 

Fase actual de tramitació:

Acabada la fase de consulta prèvia.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina, en què podreu veure el nombre de visites.

 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

27/09/2021    Memòria consulta pública 

29/10/2021    Memòria

04/11/2021    Resolució d'inici

20/10/2021    Certificat DG de Participació, Transparència i Voluntariat

21/10/2021    Diligència DG de Comerç