Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

17/07/2019

Projecte de decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic

Direcció General de Recursos Hídrics


FITXA : Projecte de decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic


Objecte: L'objecte de la norma és donar compliment a l'article 4 del Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. Això es concreta amb:

a) La revisió de la designació de les zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries de les Illes Balears feta l'any 2010

b) L'aprovació del programa de seguiment i control del domini públic hidràulic per les zones designades vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Recursos Hídrics

 

Data d'inici de la tramitació:

 

Fase actual de tramitació:Fase de consulta prèvia. Acualment el Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania en relació a la revisió de la declaració de les zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic, prèviament a la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Fase de consulta prèvia. Abans de la redacció del projecte de decret podeu fer les aportacions que considereu adequades clicant aquest enllac

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

Memòria consulta prèvia Decret modificació nitrats