Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

10/11/2021

Decret 45/2021, de 8 de novembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears de carácter extraordinari per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19

Direcció General d'Emergències i Interior


FITXA: Decret 45/2021, de 8 de novembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears de carácter extraordinari per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19

 


Objecte: L’objecte d’aquest Decret és establir el règim jurídic, els criteris de distribució i el funcionament d’un fons de seguretat pública extraordinari per atendre les despeses dels municipis en matèria de seguretat pública derivades del procés de desescalada iniciat a partir del 9 de maig de 2021.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Emergències i Interior

 

Data d'inici de la tramitació: 25 d’agost de 2021

 

Fase actual de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern i publicat al BOIB. El Consell de Govern ha aprovat el Decret 45/2021, de 8 de novembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears de carácter extraordinari per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Informació pública: Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

Audiència i consultes: Aquest projecte ha estat sotmès als tràmits d’audiència a la FELIB, en la seva qualitat d’organització representativa de les corporacions locals de les Illes Balears, i de consulta de les conselleries de l’administració autonòmica.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

12/08/2021 - Informe justificatiu

25/08/2021 - Resolució d'inici

25/08/2021 - Projecte de decret (versió inicial)

30/08/2021 - Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu

02/09/2021 - Tràmit d'informació pública

16/09/2021 - Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu (segona versió)

16/09/2021 - Projecte de decret (segona versió, de 16 de setembre de 2021)

22/09/2021 - Informe d'avaluació d'impacte de gènere

30/09/2021 - Dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

01/10/2021 - Memòria de l'anàlisi de d'impacte normatiu (final)

01/10/2021 - Informe jurídic

01/10/2021 - Projecte de decret (versió final d'1 d'octubre de 2021)

27/10/2021 - Dictamen del Consell Consultiu (versió en castellà)

09/11/2021 - Decret 45/2021 (BOIB núm. 155, de 9 de novembre de 2021)