Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

01/10/2021

Decret 33/2021, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears

Direcció General de Drets i Diversitat


FITXA: Decret 33/2021, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears.


Objecte: Modificació del Decret 9/2017 en relació a permetre la incorporació de noves associacions al Ple del Consell d’LGTBI

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització. Expedient reassignat a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Decret 8/2021, de 13 de febrer)

 

Data d'inici de la tramitació: 9 de juny de 2020

 

Fase actual de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern i publicat al BOIB

En data 14 de juny de 2021 s’ha aprovat el Decret 33/2021, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears, el qual ha estat publicat al BOIB.

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Consulta prèvia: la iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina, en què podreu veure el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

Informació pública: Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

[09/06/2020] Resolució d'inici (pdf)

[30/07/2020] Projecte de decret per a audiència i informació pública (pdf)

[04/08/2020] Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[25/08/2020] Resolució del BOIB d’informació pública (pdf)

[02/09/2020] Informe d’impacte de gènere (pdf)

[04/03/2021] Projecte de decret (pdf)

[04/03/2021] Segona Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[25/03/2021] Informe del servei jurídic (pdf)

[20/05/2021] Dictamen del Consell Consultiu (pdf)

[09/06/2021] Projecte de decret (pdf)

[09/06/2021]Tercera Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN)

[15/06/2021] Decret 33/2021 (pdf)