Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

21/04/2022

Projecte d'ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears

Secretaria General


FITXA: Projecte d'ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears


Objecte:

Aquesta ordre ha d’aprovar un nou Repertori d’Oficis Artesans per a la comunitat autònoma de les Illes Balears que substitueixi el que recull l’Ordre de la conselleria de Comerç i Indústria de dia 9 de desembre de 1985, tot això d’acord amb l’establert a l’article 2 de la Llei 4/1985, de 3 de maig, d’Ordenació de l’Artesania (BOCAIB núm. 14, de 20 de maig).

 

Amb aquesta proposta normativa, conscients de la importància del Repertori per a l’ordenació del sector artesà i la potenciació posterior d’aquest, es pretén aprovar un nou Repertori d’Oficis de les Illes Balear, actualitzat i adaptat a la situació actual del sector, que ha de substituir un repertori que va ser aprovat fa més de 35 anys.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Secretaria General

 

Data d'inici de la tramitació04/11/2021

 

Fase actual de tramitació:

Ha acabat el termini d’audiència i informació pública. Consultau l’apartat de processos participatius. Actualment, s’està fent la valoració d’aquestes al·legacions.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Consulta prèvia: La iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Ha estat publicar des del 27 de setembre de 2021 fins a 18 d’octubre de 2021. Ha tingut 33 visites però no s’han rebut cap suggeriment. Pot veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació,en la part final de dita pàgina.

Informació pública: Aquest projecte s’ha sotmès al tràmit d’informació pública prevists en l’article 58 de la Llei 1/2019. El tràmit d’informació pública ha generat 152 visites i s’han rebut 6 al·legacions. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina.

 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

27/09/2021    Memòria consulta pública 

29/10/2021    Memòria

22/12/2021    Resolució d'inici

20/10/2021    Certificat DG de Participació, Transparència i Voluntariat

21/10/2021    Diligència DG de Comerç

07/02/2022    Esborrany

03/02/2022    Resolució informació pública

05/02/2022    BOIB