Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

20/09/2022

Projecte de decret pel qual es designen zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic

Direcció General de Recursos Hídrics


FITXA: Projecte de decret pel qual es desingnen zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic


Objecte: L'objecte de la norma és donar compliment a l'article 4 del Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. Això es concreta amb:

a) La revisió de la designació de les zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries de les Illes Balears feta l'any 2010

b) L'aprovació del programa de seguiment i control del domini públic hidràulic per les zones designades vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Recursos Hídrics

 

Data d'inici de la tramitació: 02/03/2020

 

Fase actual de tramitació: Pendent de l'emissió del dictamen del Consell Consultiu

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


A la fase de consulta prèvia s’han registrat a la pàgina de Participació Ciutadana 108 visites a l’esmentat projecte i s'han rebut 2 al·legacions. 

Al tràmit de informació pública i audiència s’han registrat a la pàgina de Participació Ciutadana 78 visites a l’esmentat projecte i s’han rebut 12 al·legacions.


 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

12/07/2019 - Memòria consulta prèvia Decret modificació nitrats

12/08/2019 - Certificat participació consulta prèvia

02/03/2020 - Resolució d'inici

29/04/2020 - Informe resultat consulta prèvia

19/06/2020 - Inici informació pública

19/06/2020 - Memòria impacte normatiu

19/06/2020 - Esborrany de projecte de Decret que es sotmet a Informació Pública (v.1)

23/06/2020 - Anunci BOIB

18/02/2021 - Informe al.legacions

18/02/2021 - Esborrany del projecte de Decret (v2)

31/03/2021 - Memòria d'impacte normatiu

13/09/2022 - Memòria d'impacte normatiu (v4)