Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

30/08/2021

Projecte de decret de regulació de l'accessibilitat universal en els espais d'ús públic de les Illes Balears

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat


FITXA: Projecte de decret de regulació de l'accessibilitat universal en els espais d' ús públic de les Illes Balears


Objecte: Desplegament de la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, en relació a la regulació reglamentària de l’accessibilitat en els espais públics de les Illes Balears

Procediment normatiu de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, en col·laboració amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Drets i Diversitat (actualment amb el Decret 8/2021, Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat)

Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització. Expedient reassignat a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Decret 8/2021, de 13 de febrer)

 

Data d'inici de la tramitació: 8 de maig de 2020

 

Fase actual de tramitació: Pendent del dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

 

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

[18/10/2018] Consulta prèvia (pdf)

[25/02/2020] Diligència de la Consulta prèvia (pdf) 

[08/05/2020] Resolució d’inici (pdf)

[20/07/2020] Projecte de decret per a audiència i informació pública (pdf)

[21/07/2020] Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[30/07/2020] Resolució del BOIB d’informació pública (pdf)

[21/12/2020] Projecte de decret: 2a audiència i informació pública (pdf)

[22/12/2020] Segona Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[31/12/2020] Resolució del BOIB de 2a informació pública (pdf)

[08/02/2021] Informe d’impacte de gènere (pdf)

[29/07/2021] Informe de valoració d’al·legacions (pdf)

[29/07/2021] Projecte de decret (pdf)

[30/07/2021] Tercera Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)