Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

24/01/2023

Decret 1/2023, de 23 de gener, de regulació de l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat


FITXA: Decret 1/2023, de 23 de gener, de regulació de l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears


Objecte: Desplegament de la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, en relació a la regulació reglamentària de l’accessibilitat en els espais públics de les Illes Balears

Procediment normatiu de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en col·laboració amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Expedient reassignat a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Decret 8/2021, de 13 de febrer)

 

Data d'inici de la tramitació: 8 de maig de 2020

 

Fase actual de tramitacióFase final

Aprovació pel Consell de Govern del Decret 1/2023, de 23 de gener, de regulació de l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears, el qual ha estat publicat al BOIB del dia 24 de gener de 2023.

Entrada en vigor el 24 de febrer de 2023.

 

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

[18/10/2018] Consulta prèvia (pdf)

[25/02/2020] Diligència de la Consulta prèvia (pdf) 

[08/05/2020] Resolució d’inici (pdf)

[20/07/2020] Projecte de decret per a audiència i informació pública (pdf)

[21/07/2020] Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[30/07/2020] Resolució del BOIB d’informació pública (pdf)

[21/12/2020] Projecte de decret: 2a audiència i informació pública (pdf)

[22/12/2020] Segona Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[31/12/2020] Resolució del BOIB de 2a informació pública (pdf)

[08/02/2021] Informe d’impacte de gènere (pdf)

[29/07/2021] Informe de valoració d’al·legacions (pdf)

[29/07/2021] Projecte de decret (pdf)

[30/07/2021] Tercera Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[18/10/2021] Dictamen 13/2021 del CES (pdf)

[10/12/2021] Diligència en relació a les observacions del CES (pdf)

[25/04/2022] Projecte de decret (pdf)

[02/05/2022] Informe del servei jurídic (pdf)

[09/05/2022] Quarta Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[27/07/2022] Dictamen 64/2022. del Consell Consultiu (pdf)

[28/11/2022] Diligència en relació a les observacions del Consell Consultiu (pdf)

[30/11/2022] Projecte de decret (pdf)

[30/11/2022] Cinquena Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[24/01/2023] Decret 1/2023  BOIB (pdf)