Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

06/08/2018

Projecte de Decret d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Indústries culturals de les Illes Balears

Direcció General de Cultura


FITXA : Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.


Objecte: L’aprovació dels Estatuts de l’empresa pública Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears com a ens públic depenent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per a dur a terme funcions de promoció i foment del sector cultural i industrial de les illes balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Cultura

 

Data d'inici de la tramitació: 28 de març de 2018

 

Fase actual de tramitació: Tràmit d’informació pública conclòs i pendent de valoració d’al·legacions, pendent d’una nova apertura del procés d’audiència i informació pública per incorporar les al·legacions acceptades i d’informe d’impacte de gènere i altres informes o tràmits sectorials preceptius.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 45 visites amb cap al·legació telemàtica i una al·legació amb paper. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 23 de juny de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al Projecte de decret, que ha generat 58 visites. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

23/02/2018   -Memòria de necessitat d'iniciar el procediment per elaborar el Projecte de decret

23/02/2018   -Resolució consulta prèvia

06/03/2018   -Consulta pública prèvia sobre la proposta d’elaboració del Projecte de decret

28/03/2018   -Informe tècnic sobre la valoració de les al·legacions en el tràmit de consulta prèvia

28/03/2018   -Resolució de la Consellera de l'inici del Projecte de decret

15/04/2018   -Memòria justificativa sobre l'oportunitat

15/04/2018   -Estudi de càrregues administratives

20/05/2018   -Esborrany Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

20/05/2018   -Resolució Informació pública

20/07/2018   -Resolució de modificació Informació pública