Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

07/09/2020

Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d’Entitats i Serveis d’Orientació Professional i Serveis Complementaris, així com els procediments d’acreditació de serveis i habilitació d’entitats

Servei d’Ocupació de les Illes Balears


FITXA: Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d’Entitats i Serveis d’Orientació Professional i Serveis Complementaris, així com els procediments d’acreditació de serveis i habilitació d’entitats


Objecte: L’objecte del Projecte de decret és crear i regular el Registre d'entitats i els serveis d’orientació professional i els serveis complementaris; així com establir els procediments d’habilitació de les entitats i d’acreditació dels serveis d’orientació professional i serveis complementaris, la inscripció, la revocació així com el seguiment i control. 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Servei d’Ocupació de les Illes Balears

 

Data d'inici de la tramitació: 30 de juliol de 2020

 

Fase actual de tramitacióEl Projecte de decret es troba en el tràmit d'informació pública per tal que la ciutadania pugui fer les aportacions que consideri convenients.

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Des del dia 19 de gener de 2020 i fins al dia 18 de febrer de 2020 es va substanciar la consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de decret de referència. Aquest Projecte de decret va tenir 114 visites de conformitat amb el certificat emès pel Servei de Participació i Voluntariat, de la Direcció General de Participació i Voluntariat, de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern.

Podeu veure la resolució del tràmit d'informació pública al Portal de Participación aquí


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

17/01/2020 Memòria consulta prèvia

21/01/2020 Resolució inici consulta prèvia

27/07/2020 Memòria d'anàlisi d'impacte normatiu

30/07/2020 Resolució d'inici procediment elaboració 

07/09/2020 Resolució tràmit informació pública (enllaç BOIB)

09/2020      Primer esborrany