Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

31/03/2021

Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es modifica l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia

Secretaria General


FITXA: Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es modifica l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia


Objecte:

Modificació de l’ordre de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia. Es modifica l’article 2 amb la incorporació de l’aprofitament de l’energia de la mar per generar energia elèctrica i la incorporació de sistemes de gestió energètica y la modificació de l’article 14.a) en el qual s’elimina l’acotament del termini de entre un i tres mesos per presentar sol·licituds i, s’estableix que aquest termini ho ha de determinar la convocatòria corresponent.

 

Òrgan o entitat que ha iniciat i finalitzat l'expedient: Secretaria General 

 

Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Expedient reassignat a la Consejeria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (Decret 8/2021, de 13 de febrer)

 

Data d'inici de la tramitació: 23 d’octubre de 2019

 

Fase actual de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern i publicat al BOIB

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Abans de la redacció del avantprojecte d’ordre pel qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia, podeu fer les aportacions que considereu adequades, de manera telemàtica, mitjançant el Portal de Participació Ciutadana, clicant aquest enllaç, en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c. Gremi de Corredors, 10, 1r, 07009  Palma), en el mateix termini

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

13/09/2019 Consulta pública prèvia modificació bases reguladores subvencions energia

23/10/2019 Resolució d’inici

                   Esborrany 

08/10/2019 Memòria justificativa

25/10/2019 BOIB informació pública

26/11/2019 Informe IB-Dona

18/06/2020 Informe DJ

18/06/2020 Memoria impacte

30/06/2020 BOIB