Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

08/01/2021

Avantprojecte de Llei d'educacio de les Illes Balears (LEIB)

Secretaria General de la Conselleria d'Educacio, Universitat i Recerca


FITXA : Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears (LEIB) 


Objecte: Regular el sistema educatiu de les Illes Balears, fomentar la participació de la comunitat educativa, possibilitar l’èxit i l’equitat educativa i institucionalitzar l’avaluació, d’acord amb les pròpies competències i en el marc legal del sistema educatiu espanyol.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient:  Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

Data d'inici de la tramitació: 24 de setembre de 2019

 

Fase actual de tramitació: Actualment l’Avantprojecte de llei està pendent de valoració d’al·legacions.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


El Govern de les Illes Balears ha dut a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes, així com les entitats representatives del món educatiu, els consell insulars i les entitats locals han pogut informar-se de l’esborrany de l'avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments. Consultau l’apartat de processos participatius.

Actualment, s’està fent la valoració d’aquestes al·legacions i s’han demanat informes. Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

16/07/2019 Memòria de la consulta prèvia

23/09/2019 Certificat consulta prèvia Portal Participació

23/09/2019 Informe de valoració de les aportacions fase consulta prèvia

24/09/2019 Resolució d'inici

04/10/2019 Informe de valoració de noves aportacions consulta prèvia

21/10/2019 Memòria d'anàlisi d'impacte normatiu

22/11/2019 Resolució per la qual se sotmet a informació pública

27/11/2019 Avantprojecte de llei versió 2

22/12/2020 Avantprojecte de llei versió 3

08/01/2021 Informe d'al·legacions

26/01/2021 Informe sobre l'impacte de gènere

26/02/2021 Dictàmen 1/2021 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

11/03/2021 Informe del Consell Escolar de les Illes Balears

12/04/2021 Memòria econòmica

21/04/2021 Avantprojecte de llei versió 4

21/04/2021 Memòria complementària

11/05/2021 Avantprojecte de llei versió 5

12/05/2021 Informe de la Conselleria d'Hisenda

12/05/2021 Informe del Departament de Relacions amb el Parlament i Coordinació de Normativa

12/05/2021 Informe de valoració de l'informe de la Conselleria de Presidència

12/05/2021 Memòria d'anàlisi d'impacte normatiu final

09/06/2021 Projecte de llei d'educació de les Illes Balears