Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

08/10/2019

Avantprojecte de Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB)

Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca


FITXA : Avantprojecte de Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB) 


Objecte: Regular el sistema educatiu de les Illes Balears, fomentar la participació de la comunitat educativa, possibilitar l’èxit i l’equitat educativa i institucionalitzar l’avaluació, d’acord amb les pròpies competències i en el marc legal del sistema educatiu espanyol.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient:  Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

Data d'inici de la tramitació: 15 de juliol de 2019

 

Fase actual de tramitació: Inici del procediment

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa s'ha sotmès a la fase de consulta prèvia d'acord amb l'article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. S'han registrat 1.524 visites, i s'han formulat aportacions, que consten valorades en un informe de 23 de setembre de 2019 del secretari general de la Conselleria.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

16/07/2019 Memòria de la consulta prèvia

23/09/2019 Certificat consulta prèvia Portal Participació

23/09/2019 Informe de valoració de les aportacions fase consulta prèvia

24/09/2019 Resolució d'inici

04/10/2019 Valoració de noves aportacions consulta prèvia