Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

16/07/2019

Avantprojecte de Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB)

Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca


FITXA : Avantprojecte de Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB) 


Objecte: Regular el sistema educatiu de les Illes Balears, fomentar la participació de la comunitat educativa, possibilitar l’èxit i l’equitat educativa i institucionalitzar l’avaluació, d’acord amb les pròpies competències i en el marc legal del sistema educatiu espanyol.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient:  Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

Data d'inici de la tramitació: 15 de juliol de 2019

 

Fase actual de tramitació: Fase prèvia de consulta prèvia

Actualment el Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania, prèviament a la redacció de la llei, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar la llei, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries. Anau a l’apartat de processos participatius.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Abans de la redacció del projecte de la llei d’educació de les Illes Balears (LEIB) podeu fer les aportacions que considereu adequades, fins dia 6 d’agost de 2019, de manera telemàtica, mitjançant el Portal de Participació Ciutadana, clicant aquest enllaç, o per escrit a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en el mateix termini.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

16/07/2019 Memòria de la consulta prèvia