Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

14/02/2020

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma


FITXA: Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma


Objecte: Des de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat es vol iniciar el procediment per elaborar l’avantprojecte de llei de modificació de la legislació reguladora de les comunitats balears establertes fora del territori balear, concretament de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

 

Data d'inici de la tramitació

 

Fase actual de tramitacióFase de consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, prèviament a la redacció del text legislatiu, perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions. Sense perjudici de la futura audiència i informació pública en relació amb el projecte normatiu en que es concreti la proposta.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


En la fase de consulta pública prèvia, es poden realitzar suggeriments per via telemàtica en el web de Participació del Govern de les Illes Balears, fins el dia 16 de març de 2020 (inclusiu), fent clic en aquest enllaç, aquí

  


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 07/02/2020 Resolució d’inici de la consulta prèvia

14/02/2020 Consulta pública prèvia 1/2020