Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

16/01/2023

Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

Direcció General de Política Universitària i Recerca


FITXA: Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears


Objecte: Foment de l’activitat investigadora i innovadora, coordinació i planificació de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears, i impuls a la difusió i la transferència de coneixement en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria d'Educació, Universitat i Reserca. Expedient reassignat a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura (Decret 8/2021, de 13 de febrer)

 

Data d'inici de la tramitació: 18 de gener de 2021.

 

Fase actual de tramitació: Aprovació de la Llei 7/2022,de 5 d'agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


 

La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de consulta pública prèvia previst a l'article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

27/10/2020 Memòria de la consulta pública prèvia

26/11/2020 Certificat de consulta pública prèvia

14/01/2021 Informe valoració consulta pública prèvia

18/01/2021 Resolució d’inici

21/01/2021 Ofici comunicació inici DG Relacions amb Parlament

02/03/2021 Esborrany Avantprojecte versió 1

22/03/2021 Memòria d’anàlisi impacte normatiu

11/11/2021 Informe de valoració de les al·legacions efectuades en el tràmit d’audiència

11/11/2021 Resolució del BOIB (Informació pública)

11/11/2021 Esborrany de la Llei de la Ciència

26/11/2021 Certificat de la participació ciutadana

10/01/2022 Informe de valoració de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública

10/01/2022 Informe d'impacte de gènere

10/01/2022 Esborrany de la Llei de la Ciència

17/02/2022 Dictamen del CES

17/02/2022 Informe de valoració de les aportacions dels informes preceptius

17/02/2022 Esborrany de la LLei de la Ciència

07/03/2022 Avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

08/03/2022 Memòria d’anàlisi impacte normatiu definitiu

09/08/2022 Llei 7/2022,de 5 d'agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació.