Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

24/09/2021

Projecte deLlei de consells insulars

Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament


FITXA:  Projecte de Llei de consells insulars


Objecte

El Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar, el dia 20 de setembre de 2021, el Projecte de llei de consells insulars, en compliment del mandat que deriva dels articles 62, 63 i 68 de l’Estatut d’Autonomia de 2007, com també degut als canvis que s’han produït en els darrers anys en la legislació bàsica de l’Estat dictada a l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució.

La proposta normativa permet aprofundir en l’autonomia insular i establir amb una nova tècnica jurídica les regles fonamentals de l’organització, el funcionament i el règim jurídic dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Respecte d’aquest darrer, el text conté, a més, disposicions específiques que responen a la singularitat de la menor de les Pitiüses. 

La regulació general que s’impulsa està destinada a substituir completament la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, que fins ara constitueix el marc legislatiu autonòmic de les institucions insulars.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 25 d’agost de 2020

 

Fase actual de tramitació: Tramitació parlamentària 

Correspon al Parlament de les Illes Balears la tramitació del Projecte de llei de consells insulars i la corresponent aprovació com a Llei

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Consulta prèvia: la iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina, en què podreu veure el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques

Informació pública: Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 [23/07/20] Resolució d’inici de la consulta prèvia (pdf)

 [24/07/20] Consulta prèvia 2/2020 (pdf)

 [25/08/20] Resolució d’inici (pdf)

 [26/08/20] Avantprojecte de llei per a audiència i informació pública (pdf)

 [26/08/20] Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

 [02/09/20] Informe d'impacte de gènere (pdf)

 [19/09/20] Resolució d’informació pública (BOIB) (pdf)

 [14/04/21] Informe final: art 59 llei del Govern (pdf)

 [22/04/21] Avantprojecte de llei de consells insulars (pdf)

 [29/04/21] Tercera Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

 [30/06/21] Dictamen del Consell Consultiu (pdf)

 [03/09/21] Quarta Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

 [20/09/21] Projecte de llei aprovat pel Consell de Govern (pdf)