Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

22/05/2020

Projecte de decret del Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca

Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat


FITXA: Projecte de decret del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca


Objecte: L'objectiu de la norma és aprovar un Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca, que inclou com a mínim el contingut descrit a l'article 30 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 24/02/2018

 

Fase actual de tramitació:

Sol·licitud d’informes preceptius d’acord amb l’article 9.f) de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO): Serveis Jurídics i Comissió Coordinació Política Territorial.

Tràmit avaluació ambiental estratègica.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


- A la fase de consulta prèvia s’han registrat a la pàgina de Participació Ciutadana 72 visites a l’esmentat projecte i no s’han rebut al·legacions.

- Al tràmit d informació pública i audiència s’han registrat a la pàgina de Participació Ciutadana 129 visites a l’esmentat projecte i s’han rebut 334 al·legacions. 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

24/02/2018 Resolució d'inici

21/03/2018 Memòria consulta prèvia

22/02/2020 ACG Pròrroga BOIB

20/02/2020 Informe al.legacions