Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

26/04/2022

Projecte de decret regulador pel qual es modifica el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic


FITXA: Projecte de decret regulador pel qual es modifica el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears


Objecte:

Desenvolupar reglamentàriament les competències atorgades a la comunitat autònoma per part de la Llei 34/2007, el Reial decret 100/201, per a la modificació del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears  amb la finalitat d’adaptar-lo a l’establert a la Llei 10/2019, de 22 de febrer de Canvi Climàtic i Transició Energètica, i a la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, així com actualitzar el contingut de l’annex F del Pla director sectorial.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Expedient reassignat a la Consejeria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica(Decret 8/2021, de 13 de febrer)

 

Data d'inici de la tramitació: 11 de març de 2021

 

Fase actual de tramitació: Ha acabat el nou termini d’audiència i informació pública. Consultau l’apartat de processos participatius. Actualment, s’està fent la valoració d’aquestes al·legacions.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Consulta prèvia: La iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Ha estat publicar des del 8 de juny de 2020 al 29 de juny de 2020. Ha tingut 28 visites però no s’han rebut cap suggeriment. Pot veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació,en la part final de dita pàgina.

Informació pública: Aquest projecte s’ha sotmès al tràmit d’informació pública prevists en l’article 58 de la Llei 1/2019. Ha estat publicat des del 12 d’abril de 2021 a l’11 de maig de 2021. El tràmit d’informació pública ha generat 208 visites i s’han rebut 5 al·legacions. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de dita pàgina.

Aquest projecte s’ha sotmès a un segon tràmit d’informació pública segons l’article 58 de la Llei 1/2019. Ha estat publicat des de 17 de maig de 2021 al 16 de juny de 2021. El tràmit d’informació pública ha generat 123 visites i s’ha rebut 1 al·legació. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de dita pàgina.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

01/06/2020 Memòria justificativa DGEiCC

02/06/2020 Resolució conseller consulta prèvia decret modif PDSE

08/03/2021 Memòria justificativa

11/03/2021 Resolució d'inici

06/04/2021 Resolució conseller consulta pública Decret PDSE 

06/04/2021 Resolució Audiència Publica

                  Esborrany Decret__modificació_Pla_Director_Sectorial 

13/05/2021 Resolució del conseller 

13/05/2021 Decret modificació Pla Director Sectorial (nou esborrany)