Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

20/10/2020

Projecte de decret Pla de gestió Natura 2000 costa de llevant de Mallorca

Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat


FITXA: Projecte de decret Pla de gestió Natura 2000 costa de llevant de Mallorca


Objecte: D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de gestió de la costa de llevant de Mallorca, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable dels següents espais protegits:

- LIC/ZEPA ES0000080 Cap Vermell.

- LIC ES5310030 Costa de Llevant.

- LIC ES5310096 Punta de n’Amer.

- LIC ES5310097 Àrea Marina Costa de Llevant.

- LIC ES5310098 Cales de Manacor.

- LIC ES5310099 Portocolom.

- LIC ES5310100 Punta de Ras.

Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest pla de gestió comú d’aquests LIC permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC. 

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 11/10/2014

 

Fase actual de tramitació:Informació pública

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l'article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 113 visites a l’esmentat projecte i s’han rebut 6 al·legacions. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

11/10/2014 Resolució d'inici

11/09/2019 Memòria consulta prèvia

20/10/2020 Informació pública BOIB

20/10/2020 Projecte Decret PG Natura 2000 Costa Llevant