Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

11/06/2019

Decret 44/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca

Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

FITXA: Decret 44/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Barranc i Puigs de Mallorca


Objecte: D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de Gestió de Barrancs i Puigs de Mallorca, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable dels següents espais protegits: LIC ES5310015 Puig de Sant Martí, LIC ES5310029 Na Borges, LIC ES5310101 Randa i LIC ES5310102 Xorrigo. Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest Pla de Gestió comú d’aquests LIC permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC.

 

Òrgan o entitat que ha tramitat l'expedient: Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (denominació segons organigrama de la legislatura 2015-2019)

 

Data d'inici de la tramitació: 11/10/2014

 

Fase actual de tramitació: Publicació al BOIB del Decret 44/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca.


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 61 visites a l'esmentat projecte i s'han rebut 2 al.legacions. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí

 D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 37, de 28 de març de 2017, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al projecte de decret  40 visites  i s'han rebut 58 al.legacions. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

12/06/2017 Memòria consulta prèvia

11/10/2014 Resolució d'inici

03/08/2017 Resolució BOIB d'informació pública

03/08/2017 Resolució BOIB d'informació pública 2

03/08/2017 Esborrany sotmès a informació pública

13/06/2018 Informe valoració al.legacions

07/08/2018 Versió actualitzada

28/02/2019 Informe política territorial

17/05/2019 Informe Servei Jurídic

22/05/2019 Informe Secretaria General

21/05/2019 Informe posterior justificatiu

28/05/2019 Acord Consell de Govern ZEC

28/05/2019 Decret 44/2019 PG Barranc