Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

24/02/2020

Avantprojecte de decret pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca

Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat


FITXA : Avantprojecte de decret pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca.


Objecte: L'objectiu de la norma és aprovar un Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca, que inclou com a mínim el contingut descrit a l'article 30 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: : Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 24/02/2018

 

Fase actual de tramitació: Preparació informe de valoració d’al·legacions

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


A la fase de consulta prèvia s’han registrat a la pàgina de Participació Ciutadana 72 visites a l’esmentat projecte i   no s’han rebut al·legacions.

-  Al tràmit d informació pública i audiència s’han registrat a la pàgina de Participació Ciutadana 129 visites a l’esmentat projecte i  s’han rebut  334 al·legacions.

 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

24/02/2018 Resolució d'inici

21/03/2018 Memòria consulta prèvia

22/02/2020 ACG Pròrroga BOIB