Torna

Iniciatives Normatives en tramitació


 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


En aquest apartat es mostra informació de les iniciatives normatives, tant legislatives com reglamentàries, que es troben actualment en tramitació per la Conselleria d'Educació i Universitat

El color de la icona ofereix la información següent sobre l’estat de tramitació:

La iniciativa està en tramitació.

Ja  ha finalitzat la tramitació i la norma està aprovada i publicada en el BOIB

 desc_ico_blanco.gifLa iniciativa normativa no ha culminat la tramitació i s’ha arxivat.

 

- Iniciatives legislatives en tramitació


En aquest apartat es mostra informació sobre les principals fites dels procediments d'elaboració dels diferents avantprojectes i projectes de llei amb les memòries, informes i dictàmens que es derivin de la seva tramitació, en particular la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social.

 

- Iniciatives reglamentàries en tramitació


En aquest apartat s'ofereix informació sobre la tramitació dels projectes de reglaments (ordres i decrets), amb les memòries, informes i dictàmens que conformen els expedients d'elaboració d'aquests textos normatius, i, especialment, la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, quan s'hagin demanat d'acord amb la legislació aplicable.