Torna

Iniciatives Normatives en tramitació


En aquest apartat es mostra informació de les iniciatives normatives, tant legislatives com reglamentàries, que es troben actualment en tramitació per la Conselleria de Hisenda i Administracions Públiques

Les veurà amb aquesta icona 

Si veu aquesta icona   indica que les iniciatives ja han finalitzat la seva tramitació.

- Iniciatives legislatives en tramitació

Si clicau en aquest apartat es mostra informació sobre les principals fites dels procediments d'elaboració dels diferents avantprojectes i projectes de llei amb les memòries, informes i dictàmens que es derivin de la seva tramitació, en particular la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social.

 

- Iniciatives reglamentàries en tramitació

Si clicau en aquest apartat s'ofereix informació sobre la tramitació dels projectes de reglaments (ordres i decrets), amb les memòries, informes i dictàmens que conformen els expedients d'elaboració d'aquests textos normatius, i, especialment, la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, quan s'hagin demanat d'acord amb la legislació aplicable.