Torna

Iniciatives Normatives en tramitació


En aquest apartat es mostra informació de les iniciatives normatives, tant legislatives com reglamentàries, que es troben actualment en tramitació per la Conselleria de Salut

Les veurà amb aquesta icona

Si veu aquesta icona   indica que les iniciatives ja han finalitzat la seva tramitació.

- Iniciatives legislatives en tramitació

Si clicau en aquest apartat es mostra informació sobre les principals fites dels procediments d'elaboració dels diferents avantprojectes i projectes de llei amb les memòries, informes i dictàmens que es derivin de la seva tramitació, en particular la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social.

 

- Iniciatives reglamentàries en tramitació

Si clicau en aquest apartat s'ofereix informació sobre la tramitació dels projectes de reglaments (ordres i decrets), amb les memòries, informes i dictàmens que conformen els expedients d'elaboració d'aquests textos normatius, i, especialment, la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, quan s'hagin demanat d'acord amb la legislació aplicable.