desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

Actuacions cofinanciades

Multimèdia de les Illes Balears està treballant actualmente en les següents línees d’actuació incloses al Programa Operatiu FEDER de Balears 2014 – 2020:

1. Contracte de subministrament d’elements NEBULA de Teltronic per a la xarxa tetraIB (exp. 06/2017)

Estat de tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació: 234.923,48€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=47771&idOrganoContratacion=138665&pagina=&idi=ca&idTipoContrato=&baja=&idEstadoLicitacion=FAD

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@mib.caib.es
www.ibetec.cat