desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

Actuacions cofinanciades

IBETEC està treballant actualmente en les següents línees d’actuació incloses al Programa Operatiu FEDER de Balears 2014 – 2020:

1. Contracte de subministrament d’elements NEBULA de Teltronic per a la xarxa tetraIB (exp. 06/2017)

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

Preu d’adjudicació: 234.923,48€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=47771&idOrganoContratacion=138665&pagina=&idi=ca&idTipoContrato=&baja=&idEstadoLicitacion=FAD

2. Contracte de subministrament, instal·lació i integració a la xarxa tetraIB d'una estació MBS a l'Hotel Universal Marques de Colonia de Sant Jordi (Ses Salines) (exp. 02/2018)

Estat de tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: 71.371,20€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 7.754,59€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=A9Wrl%2FRiD9Smq21uxhbaVQ%3D%3D

3. Contracte de subministrament i instal·lació d'una estació base tetraIB a Santanyí (exp. 04/2018)

Estat de tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació: 117.334,84€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=dGRnKlFLrBimq21uxhbaVQ%3D%3D

4. Contracte d'obres per completar la construcció d'un centre de telecomunicacions i la seva connexió a la xarxa de distribució d'electricitat al Puig d'en Gat (Santa Eulària des Riu) (exp. 05/2018)

      Estat de tramitació del contracte: en execució el lot 2

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: desert

- Lot 2: 56.870€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=z5Yl8o2vhl0SugstABGr5A%3D%3D

5. Contracte de subministrament, instal·lació i integració a la xarxa tetraIB d'una estació base tetra i radioenllaços al centre de telecomunicacions de Sa Miranda (Formentera) (exp. 06/2018)

Estat de tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació:

- Lot 1: 50.003,03€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 31.786,01€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Pg2fZUTKbwt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

6. Contracte de subministrament de gateways per a la xarxa IoTIB (exp. 07/2018)

Estat de tramitació del contracte: quedà deserta la licitació

Preu d’adjudicació: - (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2FVB6V2ALjThvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

7. Contracte de subministrament, instal·lació i integració d'equipament de telecomunicacions tetraIB als túnels de la xarxa ferroviària de Mallorca (Fase I) (exp. 08/2018)

Estat de tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació: 215.990,84€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=biCOULMzPhsuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

8. Contracte de subministrament de gateways per a la xarxa IoTIB (exp. 09/2018)

Estat de tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació: 185.254,58€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=8fjLZGC2S6kBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

9. Contracte per a la construcció d'una torre de telecomunicacions de substitució al centre de telecomunicacions al Puig de Sa Cova Negra (Capdepera) (exp. 10/2018)

Estat de tramitació del contracte: en execució

Preu d’adjudicació: 59.921,08€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=apTOMxbmrSwSugstABGr5A%3D%3D

10. Contracte d'obres per a completar la construcció d'un centre de telecomunicacions i la seva derivació individual en el Puig d'en Gat (Santa Eulària des Riu, Eivissa) (exp. 15/2018)

Estat de la tramitació del contracte: en execució

Preu d'adjudicació: 112.664,59€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=dBDzQvuDJxqrz3GQd5r6SQ%3D%3D

11. Contracte de subministrament, instal·lació i integració a la xarxa tetraIB d'equipament de telecomunicacions a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Lluís (Menorca) (exp. 16/2018)

Estat de la tramitació del contracte: en execució

Preu d'adjudicació:

- Lot 1: 17.419,28€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 85.204,09€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=74UJMMAgW8iXQV0WE7lYPw%3D%3D

12. Contracte de subministrament, instal·lació i integració a la xarxa tetraIB d'una estació tetra i un radioenllaç al centre de telecomunicacions de Sant Llorenç des Cardassar (exp. 17/2018)

Estat de la tramitació del contracte: en execució

Preu d'adjudicació:

- Lot 1: 66.847,96€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

- Lot 2: 16.843,30€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=J8oqj48twN5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

13. Contracte de subministrament de components i sistemes TETRA/NEBULA de Teltronic per a la xarxa tetraIB (exp. 3/2019)

Estat de la tramitació: en execució

Preu d'adjudicació: 241.284,26€ (IVA inclòs) (Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER)

Link a la plataforma de contractació

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=RM%2FnBgx4dG97h85%2Fpmmsfw%3D%3D

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat