Torna

4a Jornada d'Administració Electrònica

Programa de la 4a Jornada d’Administració Electrònica 

(27 d'abril de 2012)

9:30 Benvinguda als assistents i presentació de la Jornada
Sr. Antonio Jorge Mateos Sastre, Director General de la DGIDT

 

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS


9:45 Projecte d’Administració Electrònica del Govern de les Illes Balears
Sr. Bernat Albertí Garau, Cap de Servei de Sistemes d’Informació de la DGIDT


10:05 Avanços del darrer any i properes passes
Sr. Andreu Font Bibiloni, Cap de Secció de Sistemes d’Informació de la DGIDT


10:30 Implantació del sistema EXSANCI–TAXES sobre la plataforma HELIUM
Sr. Sebastià Soler Chacártegui, Cap de Secció d’Aplicacions Corporatives de la DGIDT


10:45 BOIB Digital
Sr. Pere Bonet Bonet, Cap del Servei de Gestió de la Secretaria del Consell de Govern
Sra. Lourdes Lucio Parla, Cap de Secció d'Informàtica de la Conselleria de Presidència

 

11:00 Avantatges de la simplificació administrativa
Sra. Núria Riera Martos, Directora General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
Sra. Maria del Pilar Cabotà Sainz, Cap de Departament de Qualitat dels Serveis

 

11:15 Millores del Registre. Acarament electrònic
Sr. Victor Herrera Zamora. Analista de la DGIDT


11:30 Descans - Cafè


Pla ANIBAL


12:00 Situació actual
Sr. Felip Salas Suau, Àrea d’Administració Electrònica de la Fundació IBIT

 

12: 30 Experiència Consell de Mallorca. EXTRANET
Sr. Toni Barceló Trobat, Cap de Servei d'Informàtica del Consell Insular de Mallorca


12:45 Experiència Ajuntament de Campos
Sr. Sebastià Sagreras Ballester, Batle de Campos.
Sr. Jeroni Vidal Orell, tècnic jurídic d'urbanisme de l’Ajuntament de Campos


PONÈNCIES


13:00 Ponència 1: “Principals reptes de l’Administració Electrònica”
Sr. José María Pina Pascual, Senior Manager de Consultoría de Sector Públic a Deloitte


13:30 Torn de preguntes


13:35 Ponència 2: “Open Government i seu electrònica al País Basc”
Sr. Alberto Ortiz de Zárate, Director d’Atenció a la Ciutadania en el Govern Basc


14:05 Torn de preguntes


14:15 Clausura de la Jornada
Hble. Sr. José Ignacio Aguiló Fuster, Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació