Torna

4a Jornada d'Administració Electrònica

 

Presentacions de les Ponències

 

video

Benvinguda als assistents i presentació de la Jornada. Sr. Antonio Jorge Mateos Sastre, Director General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic.

PDF  video  

Projecte d'Administració Electrònica del Govern de les Illes Balears. Sr. Bernat Albertí Garau, Cap de Servei de Sistemes d'Informació de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic


 
PDF  video  

Avanços del darrer any i properes passes. Sr. Andreu Font Bibiloni, Cap de Secció de Sistemes d'Informació de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic


 
Presentació  video  

Implantació del sistema EXSANCI-TAXES sobre plataforma HELIUM. Sr. Sebastià Soler Chacártegui, Cap de Secció d'Aplicacions Corporatives de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic


 
PDF   video  

BOIB Digital. Sr. Pere Bonet Bonet, Cap de Servei de Gestió de la Secretaria del Consell de Govern i Sra. Lourdes Lucio Parla, Cap de Secció d'Informàtica de la Conselleria de Presidència


 
 PDF  PDF  video  

Avantatges de la simplificació administrativa. Sra. Núria Riera Martos, Directora General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis i Sra. Maria del Pilar Cabotà Sainz, Cap de Departament de Qualitat dels Serveis


 
PDF  video  

Millores del Registre: compulsa electrònica. Sr. Víctor Herrera Zamora, Analista de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic


 
PDF  video  

Pla ANIBAL. Situació actual. Sr. Felip Salas Suau, Àrea d'Administració Electrònica de la Fundació IBIT


 
PDF  PDF  video  

Experiència Consell de Mallorca. EXTRANET. Sr. Toni Barceló Trobat, Cap de Servei d'Informàtica del Consell Insular de Mallorca


 
video  video  

Experiència Ajuntament de Campos. Sr. Sebastià Sagreras Ballester, Batle de Campos i Sr. Jeroni Vidal Orell, Tècnic Jurídic d'Urbanisme de l'Ajuntament de Campos


 
Presentació  video  

Ponència 1: "Principals reptes de l'Administració Electrònica". Sr. José María Pina Pascual, Senior Manager de Consultoria Sector Públic a Deloitte


 
Presentació  video  

Ponència 2: "Open Government i Seu Electrònica al País Basc" Sr. Alberto Ortíz de Zárate, Director d'Atenció Ciutadana al Govern Basc


 

 

Amb la col·laboració i patrocini de  Deloitte