Torna

4a Jornada d'Administració Electrònica

 

Presentació

L'Administració Electrònica s'enten com l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en les administracions públiques, combinat amb canvis organitzatius i noves aptituds, amb la finalitat de millorar els serveis públics i els processos democràtics i reforçar el suport a les polítiques públiques.

D’aquesta definició es deriva la idea clau sobre l’administració electrònica: no es tracta simplement de dur les TIC a l’activitat administrativa, sinó que constitueix un element fonamental en els processos de modernització administrativa dins dels quals se emmarca i que haurà de dur a la millora i simplificació dels serveis.

L’Administració electrònica, per tant, des de les dues vessants de la seva definició suposa, bàsicament, transformar les oficines tradicionals, convertint els processos en paper en processos electrònics, amb la finalitat de crear una oficina sense papers, i, des d'una perspectiva de les relacions externes, habilitar un canal telemàtic (o via electrònica) com un nou mitjà per a la relació amb el ciutadà i empreses.

Aquest canal telemàtic incrementa la qualitat de les relacions i millora el servei al Ciutadà, ja que té les següents qualitats:

  • Major disponibilitat d'horari, a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana.
  • Major proximitat del servei, des de qualsevol lloc on es disposi de connexió a Internet.
  • Major eficàcia de la interacció, la informació aportada està en format electrònic i admet la possibilitat de respondre pel mateix canal.
  • Major integració del procés. En el procediment per Internet s'admet la possibilitat de realitzar el pagament on-line de les taxes associades, d'aquesta manera, s'evita que el ciutadà hagi de desplaçar-se a una entitat bancària per a realitzar el pagament de les taxes i després regressar a lliurar el justificant.

La Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic està plenament compromesa en estendre l'ús de l'Administració electrònica dintre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per millorar la qualitat del servei a la ciutadania i les empreses, incorporant nous serveis i nous canals d'accés de forma ràpida i eficaç, i aposta per continuar treballant en la implantació de l'Administració electrònica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i liderar la transformació de l'administració autonòmica mitjançant l'ús de les TIC, impulsant la incorporació de les darreres tecnologies a la vida dels ciutadans, ja sigui directament o a través de l'administració i els seus organismes.

El propòsit d’aquesta jornada és donar a conèixer la situació actual dels projectes d’administració electrònica, les experiències de les diferents Administracions i les futures línies de treball.

 

Amb la col·laboració i patrocini de  Deloitte