Torna

112 Illes Balears

  • El SEIB112 obre convocatòria per a la creació d'un nou borsí de personal per cobrir les places vacants actuals i futures de gestor/a telefònic/a d'emergències. A continuació disposes dels enllaços per descarregar les bases i formulari de sol·licitud.

BASES

AUTOBAREM MÈRITS GESTOR/A TELEFÒNIC/A

DECLARACIÓ JURADA O PROMESA DE SEPARACIÓ DEL SERVEI

23/04/2019- Estat de les borses de feina A i B

03/04/2019- 2ona correcció d'errades en els resultats definitius de la fase de mèrits i ordre de prelació a les borses A i B.

08/03/2019- Correcció d'errades en els resultats definitius de la fase de mèrits i ordre de prelació a les borses A i B

08/03/2019- Resultats definitius de la fase de mèrits i ordre de prelació a les borses A i B

27/02/2019- Resultats provisionals de la fase de mèrits i ordre de prelació a les borses A i B

18/02/2019- Correcció d'errors en el resum de notes de l'entrevista personal i dels exercicis

15/02/2019- Resum de les notes dels exercicis i de l'entrevista personal i obertura del termini de presentació de mèrits.

30/01/2019- Llistat definitiu dels aspirants que han superat la fase d'oposició i calendari de les entrevistes personals

23/01/2019- Resultats dels exercicis i Llistat provisional dels aspirants que han superat la fase d'oposició.

21/12/2018- Data, hora i lloc de celebració de les proves de la fase d'oposició.

21/12/2018- Llistat d'aptes i no aptes de la prova oral d'anglès.

18/12/2018- Correcció d'errades del llistat definitiu d'admesos i exclosos.

11/12/2018- Llistat d'aspirants convocats a les proves orals d'anglès II.

05/12/2018- Llistat d'aspirants convocats a les proves orals d'anglès.

04/12/2018- Llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés selectiu.

28/11/2018- Llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu.