Torna

112 Illes Balears

112Escoles.png

JOC DE PREGUNTES

Posem al vostre abast el següent joc de preguntes sobre l'112 i alguns dels riscs habituals en incendis, excursions, la platja, la llar o en situacions de pluja i vent.