Torna

112 Illes Balears

Creació d'una borsa de supervisors del SEIB 112, amb el requisit d'anglès, per cobrir, amb caràcter temporal, les possibles necessitats de provisió urgent i llocs de treball.

BASES

SOL·LICITUD

08-10-2021- Llistat definitiu d'admesos i exclosos

23-09-2021- Llistat provisional d'admesos i exclosos