Torna

112 Illes Balears

Bases específiques que regulen la contractació d’un d’enginyer tècnic informàtic de manteniment i desenvolupament com a personal laboral temporal mitjançant contracte temporal vinculat al projecte d’implantació i evolució del programa informàtic XPO en el marc de l’encàrrec de gestió a la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU) mitjançant una sol·licitud al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Bases

05/06/2019- Llistat de resultats definitius

30/05/2019- Resultats provisionals de la fase de mèrits

20/05/2019- Correcció d'errades de la llista amb els resultats de les entrevistes personals

17/05/2019- Autobarem de mèrits

NOU termini d'acreditació dels mèrits: del 21 al 23 de maig de 2019

17/05/2019- Resultats de les entrevistes

10/05/2019- Dia, hora i lloc de les entrevistes

10/05/2019- Llistat definitiu d'admesos i exclosos

03/05/2019- Llistat provisional admesos i exclosos

Dia previst per a les entrevistes: 15 de maig de 2019

23/04/2019- Sol·licitud de participació al procés selectiu

Termini i lloc de lliurament de la documentació:

Del 24 al 26 d'abril de 2019 de 9 a 14 h. a les oficines de GEIBSAU, Francesc Salvà i Pizà, s/n, Es Pinaret (Es Pont d'Inca)

23/04/2019- Relació de canditats/candidates incrits a l'oferta