Torna

112 Illes Balears

L'empresa GEIBSAU obre convocatòria per a la selecció, amb caràcter d'interinitat, de personal laboral per cobrir un lloc de tècnic/ca jurídic/a  del SEIB 112 a temps complet, mitjançant una sol·licitud al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

BASES

11-01-2022- Sol·licitud de participació

11-01-2022- Llistat de candidats inscrits a la convocatòria