Torna

112 Illes Balears

L'empresa GEIBSAU obre convocatòria per a la selecció, amb caràcter d'interinitat, de personal laboral per cobrir un lloc d’Agent d’emergències nivell IV a l’illa d'Eivissa mitjançant una sol·licitud al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Bases

10/01/2020- Llistat provisional d'amesos i exclosos del procés selectiu

04/11/2019- Correcció d'errades a les Bases pel que fa a la composició del Tribunal

25/10/2019- Relació de candidats/candidates inscrits a l'oferta

25/10/2019- Sol·licitud de participació al procés selectiu

Termini i lloc de lliurament de la documentació:

MALLORCA: Del 28 al 30 d'octubre de 2019 (ambdós inclosos) de 9 a 14 h. a les oficines de GEIBSAU, c/ Francesc Salvà i Pizà, s/n, Es Pinaret (Es Pont d'Inca).

EIVISSA: Del 28 al 30 d'octubre de 2019 (ambdós inclosos) d'11 a 14 h. a les oficines de GEIBSAU, Antic aquarterament de Sa Coma, ctra. Eivissa-Sant Antoni, pk 3,3.