Torna

112 Illes Balears

L'empresa GEIBSAU obre convocatòria per a la selecció, amb caràcter d'interinitat, de personal laboral per cobrir un lloc d’Agent d’emergències nivell V a l’illa de Menorca mitjançant una sol·licitud al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Bases

01/08/2019- Resultats definitius i ordre de prelació dels apirants

29/07/2019- Resultats provisionals de la fase de mèrits i ordre de prelació dels aspirants

23/07/2019- Autobarem

23/07/2019- Resultats de les entrevistes

16/07/2019- Dia, hora i lloc de les entrevistes

15/07/2019- Resultas de la prova de català

05/07/2019- Llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés selectiu

02/07/2019- Llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu

17/06/2019- Ampliació del termini de presentació de la documentació

MALLORCA: Del 18 al 20 de juny de 2019 (ambdós inclosos) de 9 a 14 h. a les oficines de GEIBSAU, Francesc Salvà i Pizà, s/n, Es Pinaret (Es Pont d'Inca).

MENORCA: Del 18 al 20 de juny de 2019 (ambdós inclosos) de 8 a 11 h. a les oficines de GEIBSAU, situades a la nau 4 (parcel·les 8, 9 i 10) del polígono industrial de Llinaritx, Es Mercadal.

07/06/2019- Relació de candidats/candidates inscrits a l'oferta

07/06/2019- Sol·licitud de participació al procés selectiu

Termini i lloc de lliurament de la documentació:

MALLORCA: Del 10 al 12 de juny de 2019 (ambdós inclosos) de 9 a 14 h. a les oficines de GEIBSAU, Francesc Salvà i Pizà, s/n, Es Pinaret (Es Pont d'Inca).

MENORCA: El dia 10 (de 8 a 11 h.) i els dies 11 i 12 (de 9 a 14 h.) de juny de 2019 a les oficines de GEIBSAU, situades a la nau 4 (parcel·les 8, 9 i 10) del polígono industrial de Llinaritx, Es Mercadal.