Torna

112 Illes Balears

L'empresa GEIBSAU obre convocatòria per la contractació temporal, i a temps parcial, d'un agent d'emergències nivel IV a Eivissa. Aquest procés es durà a terme mitjançant oferta pública al SOIB.

BASES