Torna

112 Illes Balears

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de gestors d’emergències per al SEIB112 mitjançant un procés selectiu reglat. Els aspirants formaran part d’un borsí que els donarà dret, d’acord amb la puntuació obtinguda en el procediment selectiu, a ser cridats per cobrir totes les necessitats de personal que puguin sorgir a l’àrea d’Operacions del SEIB 112, ja sigui amb motiu del període estival, substitucions per maternitat, excedències, augment temporal de feina, baixes de llarga duració o altres causes.

BASES

SOL·LICITUD

AUTOBAREM

06-03-23 Ordre de classificació definitiva

20-02-23 Llista definitva del proces selectiu

14-02-23 Llista provisional i ordre de prelació del procés selectiu

06-02-23 Resultat definitiu de la fase d'oposició i obertura del termini de presentació de mèrits

01-02-23 Resultat provisional de l'entrevista personal

25-01-23 Resultat definitiu dels exercicis 2, 3 i 4  i convocatòria de l'entrevista personal

18-01-23 Resultat provisional dels exercicis 2, 3 i 4 de la fase d'oposició

02-01-23 Prova d'anglès: llistat definitiu de resultats

21-12-22 Prova d'anglès: llistat provisional de resultats

09-12-22 Llista d'admesos a la prova d'anglès

09-12-22 Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu

30-11-22 Llista provisional d'admesos i exclosos