Torna

112 Illes Balears

112Escoles.png

112 A LES ESCOLES

img imgimg img

QUÈ ÉS EL PROGRAMA "112 A LES ESCOLES"?

Sota l'epígraf "112 a les Escoles" s'apleguen totes les iniciatives que Emergències 112 desenvolupa per difondre el telèfon únic d'emergències dins l'àmbit educatiu, com a sector estratègic de comunicació dins la societat balear. Aquest programa no tant sols contempla la difusió d'informació detallada sobre el telèfon 112, sinó que també inclou activitats centrades en l'autoprotecció de les persones, amb informació i consells sobre els riscs més freqüents a les Illes Balears: accidents a platges i muntanyes, accidents a la llar, inundacions, tempestes, incendis, etc.


A QUI VA ADREÇAT EL PROGRAMA?

Les accions que el Servei d'Emergències 112 vol desenvolupar en els centres d'ensenyament de les illes van dirigides a alumnes de 8 a 10 anys.


QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU?

Informar: Donar a conèixer als infants els principals riscs als quals poden estar exposats en la seva vida quotidiana.
Educar: Oferir als nins i nines pautes d'actuació que els permetin evitar els efectes negatius d'aquests riscs.
Treballar la cultura de la prevenció: Fer-los reflexionar sobre la necessitat d'una actitud de precaució i seny davant les seves actuacions.
Difondre el telèfon 112: Informar sobre l'existència del telèfon únic europeu per a les emergències i sobre el seu ús adequat.


COM S'ARTICULA EL PROGRAMA?

Emergències 112 posa a l'abast de les escoles un taller educatiu per als infants més petits i una xerrada interactiva per als més grans.

Taller: Com es gestiona una emergència

Informem breument els alumnes sobre el telèfon únic d'emergències i el seu funcionament. Posteriorment triem un gestor telefònic i distribuïm entre els alumnes els diferents rols: uns faran de policies, altres de bombers i altres de personal sanitari.

A continuació els plantejam diversos escenaris sobre els quals han de reflexionar abans d'enviar els recursos assistencials.

La duració de cada taller és d'uns 20 minuts aproximadament i el número d'alumnes recomanable per grup, de 15.

NECESSITATS: per dur a terme el taller ens cal una sala ampla amb una taula y material de psicomotricitat per utilitzar-lo com atrezzo en les escenificacions d'accidents.

Xerrada interactiva sobre prevenció

A través d'una presentació en format powerpoint, informem els alumnes sobre la tasca que desenvolupa el telèfon 112 i a continuació repassem conjuntament algunes de les situacions de risc a què es poden enfrontar a la seva vida quotidiana. 

La presentació planteja preguntes amb diverses respostes que els alumnes, conjuntament, ha de respondre per obrir pas al debat sobre la prevenció.

La duració de la xerrada es pot perllongar el temps que el professor estimi convenient. Inicialment s'ha concebut per ocupar el temps d'una classe, aproximadament uns 50 minuts.

NECESSITATS: Únicament caldrà un aula equipada amb pantalla, projector i ordinador. En cas de no disposar d'aquest espai, nosaltres podem portar un projector i un ordinador, però caldria disposar almenys d'una paret en blanc on fer la projecció.


QUÈ HE DE FER PER ORGANITZAR AQUESTA ACTIVITAT?

Si estau interessats en organitzar un taller i/o una xerrada a la vostra escola, ens ho podeu demanar de la següent manera:

Per telèfon: 871 114 274 (8 a15h., de dilluns a divendres)
Per correu electrònic: administracion@112ib.com

img img