Secció d'atmòsfera

Documents de legislació relativa a APCA. (Emissions a l'atmosfera)

S`han trobat un total 10 Documents de legislació relativa a APCA. (Emissions a l'atmosfera). Mostrats del 1 al 10.

 • RDL 1/2016

  Reial decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

  BOE 316 31/12/2016
 • DIR 2015/2193/UE

  Directiva (UE) 2015/2193 de 25 de novembre de 2015 sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes.

  DOUE L313/1
  25/11/15
 • RD 815/2013

  Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'emissions indusrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. TEXT CONSOLIDAT.

  BOE 251 19/10/13
 • RD 100/2011

  Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.

  BOE 25 29/01/11
 • DIR 2010/75/UE

  Directiva 2010/75/UE del parlament europeu i del consell de 24 de novembre de 2010 sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació)

  DOUE L334/17 17/12/10
 • L 34/2007

  Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i  protecció de l'atmosfera. TEXT CONSOLIDAT.

  BOE 275 16/11/07
 • INST 12/04/2005

  Instrument de ratificació del protocol al Conveni de 1979 sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància, relatiu a la reducció de l'acidificació, de l'eutrofització i de l'ozó a la troposfera, fet en Göteborg Suècia)  el 30 de novembre de 1999.

  BOE 87 12/04/05
 • O 18/10/1976

  Orde de 18 d'octubre de 1976, sobre la  prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica industrial.

  BOE 157 03/12/76
 • D 833/1975

  Decret 833/1975, de 6 de febrer de 1975, de desenvolupament de la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.

  BOE 96 22/04/75
 • L 38/1972

  Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. Derogada per la Llei 34/2007.

  BOE 309 26/12/72
Català - Castellano